Three folding cameras for roll film

Sold

Three folding cameras for roll film (6 x 6)

- Voigtländer-Bessa 66, obj. Voigtar 75mm-f 3,5
- Voigtländer-Vito IIa, obj. Color-Skopar 50mm-f 3,5
- Voigtländer-Vitessa, obj. Ultron 50mm-f 2

Provenance :

  • Item(s) quantity:  3
  • Expertissim Reference: 2014070987